Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jakob. Zijn er dan ook heimelijke aanslagen
op het leven van Prins maorits gemaakt, Vader?
Vader. Ja, meer dan een; doch dezelve zijn
altijd mislukt. In het jaar 1694 had zeker
priester het plan, om maurits binnen ^s Graven'
hage le vermoorden, maar gelukkig werd het
ten bekwamen tijde ontdekt. Nog op het einde
van datzelfde jaar werd te Bergen op Zoom
een Spaansch soldaat gevat en ter dood gcbragt ,
die zelf beleden had , den Prins om het leven
te willen brengen, Vier jaren later, in 159^^,
maakte een jezuit, pieter penne , eenen aanslag
op maurits leven; doch ook deze liep vruch-
teloos af. Bekend is het moorddadig voorne-
men der zonen van oldenbarneveld , benevens
de gelukkige afwending van hetzelve. W^el
mogt maurits betuigen, dat öod hem uit
drie gevaren gered, en in het vierde niet verge»
ten had. — En laat mij er nog bijvoegen , dat ,
zoo min als het vijandelijke lood hem koude
dooden, zoo weinig konde het Spaansche goud
hem verlokken , om ontrouw te worden.
Marten. Hebben de Spanjaarden dan ook
wel pogingen aangewend, om maurits om te
koopen. Vader?
Vader, Luister eens naar het volgende, en
oordeel dan zelf. Op zekeren tijd traden de
Aartshertogen en maurits in onderhandeling, eu
beloofden hem een milioen guldens, onderschei-
dene heerlijkheden in Didtschland, benevens