Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 68 —-
Maar hoe ging het verder met maorits, werd
bij ziek ?
Vader. Ja, jakob I en zijne toenemende
zwakheid deed hem naar *s Gravenhage terug-
keeren, waar hij den iBden November 1624 aan-
kwam. Hij kwijnde den geheelen winter aan
verstopping in de lever en aan miltziekte; deze on-
gemakken verergerden bij den dag, en maakten
op den 23stcn April des jaars 1625 een einde
aan zijn werkzaam en voor ons vaderland zoo
hoogst nuttig en belangrijk leven; hebbende onze
held toen den ouderdom van omtrent acht en
vijftig jaren bereikt. Hij liet den roem na , dien
hem niemand ooit met regt betwisten kan, van
de grootste veldheer zijner eeuw geweest
te zijn.
Marten. Het is opmerkelijk. Vader I dal
maurits zijn eigen dood is gestorven, daar hij
zoo vele oorlogen gevoerd heeft , en, zoo als ik
wel eens gehoord heb , ook vele heimelijke vij-
anden had.
Vader. Eerbiedig hier, mijn zoon! het wijs
en goed bestuur der goddelijke Voorzienigheid ,
die Neêrlands held ten nutte van het Vaderland
spaarde; die hem beveiligde tegen hel vijandelijke
lood, hoewel hij in de hagchelijkste oogonblikken
altijd aan de spits des legers was, en die de
booze aanslagen zijner heimelijke vijanden, even
als den verdervenden raad van aciiitofel tegen
david , tol zotheid maakte.