Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-67 -
gebouwde stad, eene der sterkste vestingen van
ons vaderland ; liare muren en bolwerken zijn
de meesterstukken van den onsterfelijken koe-
hoorn , over wien wij in het vervolg nader
zullen spreken. De wallen dezer stad hebben
de uitgestrektheid van bijna een uur in den om-
trek, cn door middel van het riviertje de Zoom
heeft zij gemeenschap met de Ooster-Schelde en
Zeeland', dit slles maakt deze stad in oorlogs-
tijden zeer belangrijk.
Marten. Wat verrigtte maurits verder ,
Vader ?
Vader. Hij ondernam nog eenen aanslag op
de stad Antwerpen, maar zijn toeleg werd ont-
dekt cn de onderneming liep vruchteloos af.
Ook dit was het geval met zijne laatste poging ,
om Breda , hetwelk door spinola belegerd en
digt ingesloten werd, te ontzetten, dewijl hij te
laat kwam , om eene gunstige stelling tegen het
vijandelijke leger te kunnen nemen; ook nood-
zaakte hem zijne toenemende ongesteldheid, van
zijn voornemen af te zien.
Jakob. Is Breda niet eene goede vesting,
Vader?
Vader. Herinner u slechts, jakob! hetgeen ik
reeds van deze stad gezegd heb , toen wij over
derzelver inneming door maurits gesproker*
hebben.
Jakob. Ik vraag verschooning. Vader! dit was
mijner aandacht voor eenen oogenblik ontsnapt.
5. *