Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 65 —-
äianJ lil hel jaar 1621 de vrede getroffen,
Vader ?
Marten. Wel neen , jakob ! bedenk u eens,
dit gebeurde eerst zeven en twintig jaren daar-
na , te welen in 16^8.
Vader. Wel aangemerkt, marten! de vrede
werd in 1621 niet getroffen; maar de vijande-
lijkheden namen van wederzijden weder eenen
aanvang, hoewel, naar mijn inzien , met min-
dere drift en gestrengheid dan tot hiertoe ge-
schied was.
Jaicob. Nu zal maurits het oorlogszwaard op^
nieuw weder hebben aangegord, en met hervat-
ten moed ten voorschijn zijn getreden.
Vader, Gij vergist u , jakob I de krijgsbedrij-
ven van onzen held waren na het jaar 1621
van weinig belang, in vergelijking van zijne
vorige luisterrijke overwinningen. — In het
zoo evengenoemde jaar wierp hij eene sterkte
op , Papenmuts geheeten, op een klein ei-
land in den Rijn tusschen de steden Bon
cn Keulen , ten einde de Spanjaarden de
vaart op die rivier te beletten. Verder be«
schanste hij de Waard bij Doesburg, en ver-
sterkte den linker oever van den IJssel, waar-
mede zijne werkzaamheden voor dat jaar ein»
digden.
Jakob. Zullen wij ook iets van de twee ge-
noemde steden hooren. Vader?
Vader. Eene beschrijving van de twee ge-
5.