Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
scheiden belegeringen in onze vaderlandsche
geschiedenis bekend en vermaard. Doch laat ons
verder gaan. — In 1602 toog maurits met een
leger van 23,000 welgewapende krijgslieden, en
daaronder 5,000 ruiters , over de 31aas , met
oogmerk, om ten tweeden male in Vlaanderen
te vallen, maar hierin verhinderd wordende,
keerde hij terug en sloeg het beleg voor de
Graaf.
Jakob. Is dat ook eene vesting , Vader ?
Vader. Ja, jakobl de Graaf'\s eene kleine,
maar sterke regelmatige vesting , aan de Maas ,
mede behoorende tot Noord-Braband.
Marten, Gelukte
maurits deze onderneming
beter dan bij den Bosch , Vader ?
Vader. Ja, marten! In het gezigt van het
Spaansche leger omsingelde hij de stad , en tv/ee
maanden daarna nam hij dezelve in bezit,
zonder dat de vijanden dit konden verhinderen.
In het volgende jaar i6o3 is er weinig belang-
rijks voorgevallen. Maurits ondernam eenen
nieuwen aanslag op 's Hertogenbosch-, doch de
bezetting, ondersteund door de inwoners, ver-
dedigde zich zoo hardnekkig, dat hij van zijn
voornemen moest afzien.
Jakob. Dat was onaangenaam voor maurits.
Vader, Ja , wel onaangenaam, jakob ! even-
wel was de geheele togt niet te vergeefs; want
bij het terugtrekken ontmoette hem de Mark-
graaf della bella , met eene bende van a,ooo