Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 —
Vader. Ea evenwel had dezelve in zeker op-
zigt voor den held onaangename gevolgen; hij
kreeg henijders, hetzij uit vrees voor zijne
klimmende magt, of uit afgunst jegens zijnen
toenemenden roem, en onder dezelve telde men
jnannen van aanzien en vermogen, en volgens
sommige geschiedschrijvers ook : kakel roorda ,
hcgo de groot, johan van oldenbarneveld cn
anderen; doch daar de vermelding van bijzon»
derheden betrekkelijk deze zaak tot ons onder-
werp niet behoort , ga ik dezelve onopgemerkt
voorbij, en wij volgen onzen held in zijne ver-
dere krijgsbedrijven.
Jakob. Wat verrigtte maurits verder. Vader?
Vader. In het volgende jaar jöoi belegerde
hij het reeds genoemde Rhijnberk, en na een
beleg van zes weken moest deze sterkte voor
hem bukken; kort daarop nam hij ook het ver-
sterkte Meurs weder in bezit. Op het einde van
dit jaar belegerde hij ook 's Hertogenbosch cn
bcschoot de stad met gloeijende kogels; doch eene
I schielijk opkomende vorst deed hem het beleg
f opbreken en naar Holland terugkeeren.
T Marten. Waar ligt 's Hertogenbosch, Vader?
1 Vader, 's Hertogenbosch , ook wel bij verkor-
' ting den Bosch genoemd, is gelegen in Noord-Bra .
band, aan de zamenvloeijing van de Aa en de Dom.
viel, en is ihans de hoofdplaats der provincie met
20,000 inwoners. Het is eene aanzienlijke cn zeer
i versterkte vesiing , cn uit hoofde van onder •
1: