Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 57 —-
Marten. Heeft Vader ons nog meer bijzon»
derheden van dit voorval te melden ?
Vader. Den dag na den veldslag begaf zich
maurits naar Ostende, waar .hij door de Af-
gevaardigden der Staten met blijdschap werd
ontvangen. In zijn gevolg bevond zich, be-
halve de Admirant mendoza , een groot aantal
krijgsgevangenen, vaandels, standaren en andere
zegeteekenen zijner overwinning. Aan den groo-
ten maaltijd , op welke de held plegtig onthaald
werd, bevond zich ook de genoemde Admirant
van Arragon , en bij deze gelegenheid voegde
maurits hem op eenen spotachtigen toon toe:
„ Uwe Hoogheid heeft sedert vier jaren reeds
„ verlangd om Holland te zien, thans zult gij
„ daartoe eene geschikte gelegenheid vinden."
Jakob. Daar had maurits gelijk aan ; Wünt zij
zouden hem zeker goed inpakken eu naar Hol-
land voeren.
Vader. Zop is het ook, jakob! de Admirant
werd kort daarna eerst op het huis te TVoerden
en vervolgens in '.sGravenliage gevangen gezet.
Ziet daar nu, kinderen! al de voornaamste bijzon,
heden van dezen gedeukwaardigen slag , u korle-
lijk verhaald j ik voeg er nog alleen bij , dat deze
overwinning door het houden van eenen plegiigen
dankdag gevierd werd. Wederom een blijk vau
hel godsdienstig gevoel cuzer vaderen.
Marten. Die behaalde overwiuning was loem-
rijk voor maüRITS, Vader!