Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 56 —
gescliiedsclirijvers verzekeren ons, dat mAüRITS
bij elke gewigtige onderneming vooraf eenen be-
dedag hield, ten einde het opperwezen om des-
zelfs hulp en bijstand te smeeken. En hierin
volgde onze held het uitmuntende voorbeeld van
zijnen wijzen , godvruchtigen en dapperen vader ,
JSeêrlands onvergetelijken willem den Eerslenj
terwijl hij in dezen getrouwelijk is nagevolgd door
Hollands grootcten Admiraal, michel Adri-
AANszoon de ruiter. Maar laat u dit niet be-
vreemden, mijne kinderen! de ware held is niet
ongodsdienstig.
Jakob. Heeft Vader ons nog meer van dezen
veldslag te verhalen?
Vader. Nog het volgende, jakob! Prins MAü»
rits bleef met zijne legerbenden den nacht na
den slag in het opene veld , en hield het avond-
maal in zijne tent. Onder de aanwezige gasten
bevond zich ook de krijgsgevangene Admirant
MENDozA. Al schertsende vroeg hem een uit het
gezelschap, wat zijne Hoogheid nu wel van de
Nederlandsche soldaten dacht , of zij nog leer-
lingen van de Spanjaarden waren, en niets meer
konden doen, dan eenige steedjes en schansen
innemen? Zijne Spaansche Hoogheid erkende,
de bekwaamheid der Nederlandsche krijgslieden,
prees de dapperheid en het beleid van Prins
waurits, met verachting van zijne eigene kave-
lerie, die zich, uaar zijn oordeel, van hunnen
pligt niet gekweten had.