Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 55 -
Ouder de krijgsgevangenen, welktr aanlal zeer
aanmerkelijk was, bevond zich ook de Admiraiit
vaa Arragon , mendoza , een dapper krijgsman ,
en het scheelde weinig of de aartshertog Alber-
tus was mede krijgsgevangen genomen.
Marten. Hoe ontkwam Albertus het gevaar ?
Vader. Een Nederlandsch krijgsman greep
het paard van den aartshertog bij den toom , en
riep hem op eenen dreigenden toon toe: •„ geef
„ u ovevj gij Spaansche schelm \ gij zijt mijn
ge\>angene'y^^ doch in denzelfden oogenblik
snelde een Spaansch ruiter loe, en gaf den
moedigen Nederlander een zwaardslag , waardoor
hij ter aarde viel, waarop albertus zich dooi
de vlngt redde.
Jakob. Wat deed maurits na het eindigen van
dezen gedenkwaardigen slag, Vader? ^
Vader. Hij steeg van zijn paard om deu
almagtigen te dauken voor de behaalde overwin >
ning 5 onder sterke aandoeningen en met betraan-
de oogen riep hij uit: „ O Heere! wat zijn wij
„ arme zondige menschen , dat gij cns heden,
„ lot eer en roem van uwen naam, zulk eenen
„ zegen schenkt ? U zij de eer en de dank in
„ eeuwigheid!"
Marten, Dit doet het hart van maurits
eer aan, ik wist niet, dat hij zoo godsdiei>-
stig was.
Vader. Dat is een bewijs , dat gij onzen heUf
aan dc zijde van zijn hart niet kent j cle oude
\