Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-54-
sLouten aanval, om het geschut van MAURITS te
bemagtigen en overwinnaar te worden.
Jakob. Maar dat mislukte hem. Vader?
Vader. De wakkere maurits den toeleg van
albertus bemerkende, verijdelde spoedig zijnen
aanslag. Vergezeld door zijnen broeder fredrik
hendrik, deed hij, met een musket gewapend ,
aan het hoofd zijner troepen op de Spanjaarden
aanrukken; voorts liet hij de spaarbenden (üe.
serve), meest uit ruiterij bestaande, aanrukken,
<n deed onder de algemeene kreet: overwin^
ning! overwinning l op den vijand eenen gewel-
digen aanval, en deze was beslissend. De
Spanjaarden werden verschrikt, zij geraakten
in verwarring, zochten hun heil in de vlugt en
werden door de onzen vervolgd, tot meer dan
drie uren na den ondergang der zon.
Marten. Deze overwinning was luisterrijk,
Vader!
Vader. Maar ook zeer bloedig , marten ! de-
zelve kostte, behalve het verlies van graaf ernst,
aan onzen kant i,8oo man het leven, en het
getal der gesneuvelde vijanden bedroeg ruim
3,000 man.
Jakob. Maakten onze troepen in het ver-
volgen des vijands ook buit en krijgsgevangenen.
Vader ?
Vader. Zij bemagtigden eenen rijken buit : al
het geschut, honderd en vijftig vaandelen , be-
nevens de krijgskas vielen in hunne handen.