Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 53 —
dal een der strijdende partijen ceiiig voordeel
behaalde.
Al vechtende keerde de kans des oorlogs in
de belangen der Nederlanders-, de vijandelijke
kanonnen zonken al schietende in het barre zand,
en konden niet langer naar beboeren gerigc
worden, terwijl het geschut van maurits zelden
miste. De ondergaande zon schitterde met den
verblindenden glans harer stralen in de oogen
van krijgslieden en paarden, in het vijandelijk
leger. De wind deed den rook van het geschut,
te gelijk met het drooge zand, als hemclver-
duistereude wolken naar het vijandelijke leger
drijven, zoodat de vijand op eenen afstand niet»
zien konde. Van hier was het , dat de vijande-
lijke veldheer maürits gedurig zocht te nood-
zaken , om met zijn leger van stelling te veran-
deren , ten einde door de genoemde hinderpalen
niet langer te worden gekweld; maar Neêriands
krijgskundige held wist deze vijandelijke pogingen
telkens te verijdelen.
Marten. Hoe gedroegen zich toen de Span -
jaarden , Vader ?
Vader. Albertus voldeed in allen opzigte
aan zijnen pligt als veldheer; in het heftigste
van den strijd was hij altijd met ongedekteu
hoofde aan de spits zijner benden , om dezelve
door zijn woord en voorbeeld tot moed en vol-
harding aan te sporen, en hoewel hij in liet
aaugezigt gewond werd, ondernam hij nog ceiiciv