Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
j, en wij zullen overwinnaars bevonden wor-
„ den/»
Makten. En daarop ging onze held op den
vijand los, niet waar, Vader?
Vader. Neen , marten! in de stelling van
zijn leger wachtte hij den vijand af, die ook van
zijnen kant den strijd aanving.
De aartshertog albertüs zond , om den moed
der Nederlanders op de proef te zetten, eene
sterke bende ruiters langs het strand op hen af,
waarop maurits ook eenige ruiters legen hen
liet optrekken , om hen in een gevecht te lok«»
ken, en onder het bereik zijner veldbatterijën le
brengen, Dit gflnkte, de vijandelijke ruiters
kregen de volle salvo's uit het geschut, kozen
daarop hel hazenpad, en bragten hunnen veld-
heer de tijding, dat zij met geene bloodaards,
maar met helden te doen hadden , die sterven
of overwinnen wilden.
Jakob. En hoe nu, Vader?
Vader. De Spaansche veldheer vond zich nu
genoodzaakt, met zijn leger op te trekkenj waar-
door de strijd eenen aanvang nam.
Het was dan op Zondag den atl**» Julij van het
jaar jGoo, des namiddags te twee uren, dat
maurits door het losbranden van twee kanon-
nen op den vijand hel sein gaf tot den strijd,
welke een uur daarna algemeen was bij de
twee legers. Gedurende drie volle uren werd er
hardnekkig van wederzijden gestreden, zonder