Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ben zeer verlangend naar den uitslag, Vader!
Vader. Het gevecht van graaf ernst , hoe
nadeelig ook uitgevallen, had echter dit voor-
deel, dat de Spanjaarden in het voortrukken
aanmerkelijk waren opgehouden, en onze veld-
heer tijd genoeg had, om zijn leger, op voor-
deelige punten in geregelde slagorde te plaatsen ,
hetwelk ook met allen spoed door hem bewerk-
stelligd werd. De linkervleugel van zijn leger
werd door de Noordzee gedekt , de regtervleugel
stiet tegen de duinen en het géheele heir stond
met den rug naar het vijandelijke Nieuwpoort,
Op de hoogste duinen deed hij zes batterijen
oprigten, en stelde het kanon op eene vloer van
zware planken, waardoor hij het voordeel had,
dat zijn geschut zelden miste, terwijl de kanon-
nen van den vijand bij iederen schoot al dieper in
het losse zand zonken, en ten laatste bijna
onbruikbaar %verden. Na dus alles in behoor-
lijke orde gebragt le hebben, retd MAürits
benevens zijn jeugdige broeder fredrik Hen-
drik door de gelederen zijner krijgsbenden,
hun aansporende lot dapperheid: „ Wij moe-
„ tenriep hij hun toe, „ ons niet alleen
„ verdedigen, maar ook door den vijand heen-
„ slaan; ik vertrouw op God, de goede zaak
^ en uwen mij meermalen geblekenen moed. Wij
„ moeten thans overwinnen of al het water der
„ zee opdrinken. Volgt mijn voorbeeld, zoo
„ wel als mijne bevelen ; God zal met ons zijn,
4-*