Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iiO —
Marten, Dai was waarlijk goed bedacLl ,
Vader!
Vader. Zoo is het ook, harten! maar niet-
tegenstaande dit, verkeerde onze held thans in
bedenkelijke omstandigheden. Zijn leger was
door de genoemde nederlaag aanmerkelijk ver-
zwakt j do Spanjaarden waren vol moeds na deze
eerste zegepraal; de vijand stond tusschen hem
en Ostende ; het vijandelijke Nieuwpoort lag hem
oostwaarts in den rug, en zijne transportschepen
waren van land gestoken, zoodat hij en zijn
volk de wijde zee achter zich hadden.
Jakor. Wel, Vader! dat was een regt schelm-
stuk van de bevelhebbers der schepen, om in
flie omstandigheden naar zee te gaan, en maurits
rr.et het geheele leger aan het noodlot over te
laien.
Marten. Ja wel, jakob! een schelmstuk; zij
warén verraders, en verdienden streng gestraft te
worden.
Vader. Zacht, kinderen ! zacht, laat hier uiv
oordeel het verstand niet vooruit loopen. De
scheepsbevelhebbers waren eerlijke mannen , en
gehoorzaamden het bevel van maüRITS. Hij zelf
had bevolen , dat de schepen zich van het strand
zouden verwijderen, opdat elk zijner soldaten
zoude kunnen zitn, dat er met heldenmoed
moest worden gestreden , daar het nu hier was :
sterven of overwinnen.
Jakob, Hoe liep het nu verder af? Ik