Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-49-
Vader. Neen, jakob, dit was het geval met;
want zoodra hij berigt van de aankomst des
Spaanschen legers had ontvangen, zond hij in
den vroegen morgen , bij hel schemeren van den
dageraad, graaf ernst van nassau met 2,000
man voetvolk en vier kompagniën ruiters naar
Leffingetiy om de aldaar gelegene brug af le
breken; doch de graaf kwam te laat, dewijl de
vijand reeds de brug overgetrokken was, om op
het Staatsche leger aan te rukken.
Marten, W^ederhield hem graaf ernst niet ,
Vader?
Vader. Deze jonge held was onbedachtzaam
genoeg, om dit te ondernemen , cn met zijne
kleine magt legen eene veel grootere op to
trekken; dan, hij werd geslagen en moest met
verlies van 800 man, twee kanonnen en al de
vaandels vluglen,
Jakob. Treurig voorval voor maurits ! wat
zal de lijding van deze nederlaag eenen schrik in
het leger verwekt hebben.
Vader. Maurits wist dit door moed en be-
leid voor te komen. Een der vlugtelingen , die
in het leger was aangekomen , liet hij oogen-
blikkelijk doodschieten, opdat die door zijn
gerucht het leger niet in verwarring zoude
brengen; de overige vlugtelirigen liet hij met
ecu jagt naar de schepen brengen, met het strenge
verbod, om iemand iets van het voorgevallene te
zeggen.
4'