Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-46-
sclieidene gelegenheden zich voortreffelijk gedra-
gen , en ook daarom was deze zegepraal van
MAURITS van aanbelang.
Marten. En daarna viel nu de gedenkwaardige
veldslag bij Nieuwpoort voor , Vader ?
Vader. Ja, marten! neem weder de land-
kaart , dan zal ik u twee plaatsen aanwijzen,
wier ligging en gesteldheid te^weten, tot regt ver-
stand van deze kampstrijd, noodig is, namelijk,
Ostends en ISieuwpoort.
Zie hier, in het tegenwoordige TVest-Vlaan-
deren, drie uren van Gend , aan de Noordzee ,
ligt Ostende, wel geene groote, echter zeer re-
gelmatige en tamelijk welbebouwde stad, met eene
goede haven, benevens eenen vuurtoren. Drie
uren van daar ligt Nieuwpoort het is een klein
stadje , welks meeste inwoners visschers , touwsla-
gers en zeildoekwevers zijn; de gebeurtenis, over
welke wij nu zulUn spreken , heeft dit plaatsje
in de vaderlandsche geschiedenis gedenkwaardig
gemaakt.
Jakob. Hoe kwam maurits op de gedachte,
om zoo in eens uit Gelderland naar Vlaanderen
te trekken , Vader ?
Vader. Het oogmerk van 's Lands Staten
was niet alleen, oin den oorlog tegen Spanje met
kracht door te zetten , maar ook om aanvallender
wijze te handelenhet oorlogstooneel van Gel-
derland en Zeeland, zoo veel mogelijk, te ver-
wijderen en op vijands grond over te brengen ,