Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 45.—
den gelijk slontl. INiei dal al oordeelde ma.ürits
hel uiel raadzaam , met zijn leger te velde Ie
trekken , maar betrok in September des jaars
i5g9 de winterkwartieren 5 ten einde in het vol-
gende jaar met verdubbelden moed eenen nieu-
wen veldtogt te openen.
Marten. En dit geschiedde ook , Vader ?
Vader. Zeer zeker, marten ! want in den
jare 1600 vertoonde onze held zich als veld-
heer in zijne volle grootheid; eerst veroverde
hij twee belangrijke forten, Crei^ecoeur en St, An*
dries^ en daan a leverde hij eenen beslissenden
veldslag bij Nieuwpoort»
Jakob. Was het in bezit nemen van die for-
ten belangrijk , Vader ?
Vader. Zeer belangrijk , jakob! vooral de
schans St, Andriesj zoo lang deze in de magt
der Spanjaarden was, beroemden zij zich den
sleutel van Holland te bezitten, en dit was in
eenige opzigien ook waar. Ziet hier op de land-«
kaart, aan de overzijde van het kanaal, hetwelk
de Maas en de Waal met elkander vereenigt,
ligt St, Andries, eene sterke schans, iu de ge-
daante van eenen regeluialigen vijfhoek. Dezelve
werd in den jare iSog gesticht , door den kar»
Jinaal andhies ^>an Oostenrijk ^ rn ter eere
van st. ANDRIES , zijnen naamgenoot , dus ge-
noemd. Bij de inbezitneming- van deze sterkte
gingen de soldaten, len getale vau 1,200 man, in
de dienst der Staten over en hebben bij onder-
m