Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 44 -
iSgB en hel begin van het volgende jaar ,
hield hij zich onledig niet alle nicgelijke voor-
zorg tegen vernieuwde aanvallen van den vijand
le nemen. Voorts zuiverde hij op nieuw Klee/s'
land van de Spanjaarden; versterkte Schen^
kenschajis en Bommel ^ vernielde overal de
verschansingen der vijanden , en drong intusschen
bij 's Lands Staten sterk aan op de vermeerde-
ring van het krijgsvolk.
Jakob. Is Schenkenschans niet een zeer sterk
fort, Vader ?
Vader. Ja, jakob ! het is eigenlijk een klein
dorp aan de Kkefsche grenzen. De nabij Mais
gelegene schans, door den vermaarden makten
scheinr aangelegd, was eertijds zeer sterk, is
echter naderhand vervallen 5 doch dc tegenwoor-
dige staat van zaken kan welligl aanleiding ge-
ven lot vorig herstel.
Marten. Vader heeft ook Bommel genoemd?
Vader. Bommel^ eigenlijk Zalt-Bommel^ is
èeiie kleine, ma^r oudtijds zeer versterkte plaats,
aan den linkeroever van de TVaaly door onder
scheidene oorlogen heeft dit stadje in de zes»
tiende en ze\^entiende eeuw veel geleden,
Jakob. Ontving maurits ook de begeerde ver.
meerdering van krijgsvolk ?
Vader. Ja, jakob! binnen kort werd zijn
leger vermeerderd met dienst genomene
Franschen y 1,000 Za^ilsers er- a^ooo Duit*
schers-y zoodat zijne magt nu met die der vijan-
V
WÊk