Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-43-
Jakob. Vader sprak zoo even van Arnhem,
ligt die stad niet aan den Rijn?
Vader. Ja , jakob ! Arnhem is de tegenwoor»
dige hoofdplaats der provincie Gelderland, eene
welgebouwde en versterkte stad, aan den regter-
oever van den Rijn , over welke rivier hier eene
schoone schipbrug ligt. Voorts is deze plaats
door onderscheidene bijzonderheden in de vader-
landsche geschiedenis bekend.
Marten. Wat verrigtte onze held op zijn
eiland , Vader ?
Vader. Hij belettede van daar den vijand, die-
per in het vaderland te dringen, cn door eene
insluiting van denzelven vernielde hij bijna het
geheele vijandelijke leger. Niet minder dan
7,000 waren er door honger en gebrek omgekomen ,
en de nog overgeblevenen betuigden, in verschei-
dene dagen geen brood genuttigd te hebben. De
vijanden moesten dus aftrekken; maurits met
een gedeelte zijner kleine legermagt volgde
hen, en deed hun tevens Kleefsland ont-
ruimen.
Jakob. Na geëiudigden arbeid is het goed
rusten; daarom konde maurits nu ook eenige
maanden zijn gemak nemen , ook Vader ?
Marten. Een wakker krijgsheld zoekt in tij-
den van oorlog geen gemak , jakob !
Vader. Reg l zoo, marten! en dit zocht
of nam onze heid maurits thans ook niet.
Gedurende het laatste gedeelte van het jaar