Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-
Het sterke Bredevoort ligt een weinig verder,
mede aan de grenzen van Munsterland. Het
stadje ontleent deszelfs voornaamste sterkte van
den moerassigen grond, door welken het omge-
ven is.
De vier volgende plaatsen zijn allen in het oos-
telijke gedeelte van Overijssel gelegen. Goor is
eene oude stad aan de Regge j zijnde eertijds
een op zich zelf staand Graafschap. Enschedej
(naar de land' of eindscheiding) dus genoemd ,
dewijl het digt aan de grenzen dezer provincie
nabij het Munstersche ligt. Het was voor-
maals eene vesting, maar de sterkte is ver-
dwenen, hoewel de stad nog poorten heeft.
Ootmarsum was insgelijks eene oude vesting,
die van de Spanjaarden veel geleden heeft ,
maar toen door maurits aan de zijde der Sta-
ten werd overgebragt en ook altijd gebleven is.
Oldenzaal, mede niet verre van de oostelijke
grenzen van Overijssel, was ook van vroegere
eeuwen af eene belangrijke vesting , waarom mau-
rits dezelve niet, zonder geweld te gebruiken,
kouJe binnen komen.
Wat Lingen betreft, dit is een oud graaf-
schap, gelegen in het bisdom van Munster-, de
stad zelve was eertijds goed bevestigd, en had
een sttrk kasteel te harer verdediging, evenwel
moest zij voor den Nederlandschen held bukken.
Omtrent Meurs j Bredevoort en Lingen merk ik
met een enkel woord aan, dal dezelve van ouds