Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-37-
de beide booswichten werden geval eu naar ver-»
dienste gestraft.
Gedurende de twee volgende jaren, iSgS en
iSgG, viel er niets belangrijks voor; maar in den
jare iSgj gaf onze moedige held doorslaande be-
wijzen, dat hij niet alleen steden en vestingen
konde bemagiigen , maar ook in het opene veld
zijnen vijand slaan en hem overwiimen konde. In
hel begin des gemelden jaars hadden deSpanjaar»
den eene magt van ^^ooo man vocivolk en 5oo
ruiters, in de nabijheid van Turnhout^ bijeen ge-
trokken met oogmei k , om over het ijs eenen
aanslag op Breda ^ of eenen inval in Zeeland le
doen. Zoodra maurits van dit alles onderriet
w^as, nam hij het kloekmoedig besluit, om den
vijand in zijne stelling aan te vallen en het
veld le doen ruimen. Met dc diepste geheim-
houding en den meest luogelijkcn spoed, vcrza ■■
melde hij bij Geertruidenberg een leger van
5,000 man voetvolk eu 800 ruiters , en irok den
23sten Januarij des nachts met zijn hcir op naar
Ravels , waar hij zich op tca uur afstands van
den vijand nedersloeg.
Marten. Vader heeft daar twee plaatsen ge*
noemd, liggen die niet iu Is oord'Braband ?
Vader. Neen, marteä! Turnhout is de hoofd-»
plaats van een der drie Arrondissementen van
provincie Antwerpen^ en lelt th;uis ii,5oo inwo-
ners, onder welke vele kanivveiktTS en linneiiwtv
vers zijn j dtze phiiils wüs vowi Iumïu verstorkl.