Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 36
Spanjaarden de vesting Koeverden op nieuw
lïelrgerden cn zerr bcnaauwden^ zoo deed onze
lield , met een g( deelte zijner moedige strijders ,
een zuidelijk uilslapje naar Drenthe , en verjoeg
den vijand van voor Koeverden , waardoor deze
vesting heliouden bleef. Hierna rukte het ver»
«•enigde leger regelregt op de stad Groningen
iian 5 en sloeg op den Mei liet beleg om
dezelve 9 hetwelk drie en zestig dagen of zeven
weken van wederzijden vol gehouden werd.
iMoeijelijk en zwaar was de verovering dezer
sierke stad; wattt de belegerden verdedigden
zich hardnekkig , maürits zelf werd door eenen
musketkogel getroffen, die echter gelukkig op
zijne rondas afstuitte; want god wilde den
lield nog voor het vaderland sparen,
Marten. De Spanjaardeji moesten het toch
ten laatste opgeven, Vader?
Vader, Ja , martex ! op den ^eed
maurits zijne zegepralende intrede binnen de
luuren van Groningen ; verecnigde de stad met
de Unie-i eii stelde graaf willem van nassau tot
stedehouder aan, waarmede de krijgsbedrijven van
dat jaar een einde namen,
JaküB. Dus liepen de werkzaamheden van
maurits in dat j^ar spoedig af, Vader?
Vader. Ja, jakob! en evenwel was dit jaar
voor deu jeugdigen held een gedenkjaar, uit aan-
merking van de regt tijdige en gelukkige ontdek»
iing van twee snoode aanslagen legen zijn leven 5