Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35 —
zich daarom op eene andere wijze schadeloos te
stellen.
Jakob. Op welke wijze dan , Vader?
Vader. De graaf van mansfeld wilde de
sterke schans Crevecoeur herwinnen, doch mau-
rits was hem in de voorbaat; toen de graaf met
zijne troepen aankwam, stond onze veldheer reeds
met deszelfs leger als in slagorde, en dwong hem ,
door zijn welingerigt kanon- cn musketten vuur ,
van zijn voornemen af te zien, waarna mau-
rits de Avinterkwartieren betrok.
Marten. Al wederom eene heldendaad!
Vader. Wel eene heldendaad \ want nu
moest een, in den oorlog grijs geworden, krijgs-
man van vier en zestig jaren voor eenen jeug-
digen held van slechts zeven en twintig jaren
het veld ruimen.
Jakob. Leverde het volgende jaar 1694 ook
iels merkwaardigs op. Vader?
Vader. Dat jaar kenmerkt zich in het leven
van maurits door de verovering der stad Gro-
ningen, Na iwee mislukte aanslagen, de eene
op Hertogenbosch en de andere op Maas^
tricht , toog maurits met zijne benden naar
Vriesland, en vereenigde zijn krijgsvolk met dat
van zijnen neef, graaf willem van nassau. Bei-
de deze 0/'fir/2ye-vorsten stelden zich aan het
hoofd van het vereenigde en van alles welvoor-
ziene leger, en vielen in de provincie Groningen,
Intusschen het birigt ontvangen hebbende , dat de
3-*