Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 34 -
»lad al naauwer insloot en dagelijks liefiiger
bombardeerde.
Na verloop van verscheidene vreken eindigde
een moedig soldsfit ("jammer, dat de naam van
dcEen verdienstplijken man niet bekend is) het
beleg en stelde de overwinning daar (*).
Hij ondernam stoutmoedig den wal te beklim*
men , om in stilte te vernemen , hoe het in de
vesting gesteld was. Bij zijne nadering van de
eétste wachtpoort ontdekte hij, dat een ge-
dèelt« der wacht gerust zat te eten, terwijl de
óvei^ige manschappen zorgeloos lagen te slapen.
Hierop wenkte hij zijne moedige strijdmakkers ,
die op zijnen wenk storm liepen , en met geveld
geweet een der voornaamste ravelijnen bemag-
ligden. Toen werden de Spanjaarden met
schrik vervuld 5 en de bevelhebber vond zich
genoodzaakt, nog dienzelfden namiddag de stad
aan maurits over te geven , die daarop zijnen
dapperen broeder fredrik hendrik tot komman-
dant van Geertruidenberg benoemde.
Marten. Weder eene belangrijke overwinning.
Vader !
Vader. Ja, mARTEN ! voornamelijk in den
toenmaligen Slaat van zaken. De SpanjaaV'^
den gevoelden ook dit hun verlies, en zochten
(*) Tegenwoordig zyu wij iu dexen veel vooruil 5 de ver-
diensten eu de heldenmoed van den geringsten krijgsman
worden met naam vermeld, en door AeJrlarufs koning naar
•waaide beloond.