Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 33 —
schuilplaats zoeken. In hel midden van het ter-
rein der belegeraars was het, als ware het, eiken
dag marktdag rn kermis; allerlei soorten van
levensmiddelen waren er in overvloed, en wer-
den zelfs voor geringe prijzen aangeboden; ter-
wijl de vijand in de vesting , van allen toevoer
afgesneden zijnde , aan vele noodwendigheden ge-
brek leed. Ook aan den waterkant was de stad
berend; eene talrijke vloot, op de rivier de
Merwe j formeerde eene halve maan, en beleltede
alle gemeenschap met dezelve (*). In dezen toe-
stand eischte WAURirs de overgaaf der vesting;
doch de bezetting gaf hem antwoord door het
gedonder van het kanon, hetwelk onze veld«
heer even vriendelijk met zijn zwaar geschut
beantwoordde.
Intusschen kwam de graaf van mansveld met
een vliegend legertje, om de stad te ontzetten;
doch hij werd door maurits als een klein jon-
getje weggezonden met de bedreiging , dat , zoo
hij iels ondernam ter ontzetting van de belegerde
stad, hij, maurits, hem met zijn leger vernie-
len zoude-
Na verloop van eenige dagen ontving MAURiTS
eene aanzienlijke versterking van een aantal ge-
huurde Fransche krijgsbenden, waarop hij de
(♦) Volgens bet oordeel van zaakkundigen, zouden de
veldheeren, napoleon en diijbitsch, in hunne krij^fopcralièn,
Ycellijds onzen MiüEiTS voor oogen hebbtn gehad.