Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 32 -
Luistert eens aandaclilig toe, mijne zonen ! Ik
zal u dit heleg, wegens deszelfs belangrijkheid
in het begin , bij de verdere voortzetting en in liet
einde, wat nader verhalen , om den held onzer
geschiedenis al meer in zijne grootheid te doen
kennen.
Jakob. Dat zal ons zeer aangenaam zijn , Vader !
Vader. De krijgskundige en moedige veldheer
gewende zijne krijgsmakkers, om geene onderne-
ming , van welken aard ook, als te zwaar en te
onuitvoerbaar te beschouwen; hij kende reeds
die ware spreuk: een onvermoeide arbeid komt
alles te boven. Hij omsingelde de stad aan alle
kanten , zoo te lande als te water; van de land-
zijde besloten zijne liniën in derzelver omvang
verscheidene vlekken en dorpen, en strekten zich
uit tot op eenen afstand van vier uren. Deze
liniën waren omringd door eene breede en diepe
gracht, welke door vele watermolens en sluizen
van het benoodigde water voorzien werd. De
uiterste vleugels van zijn leger strekten zich ten
oosten en westen der stad uit , en hadden door
middel van bruggen en smalle dijken gemeenschap
met elkander.
In het leger heerschte de beste orde, en de
strengste krijgstucht werd in acht genomen; de
dorpelingen léefden veilig, de landlieden kwamen
onder de verschansingen hunne akkers bebouwen,
en van elders kwamen vele vlugtelingen met hunne
kostbaarste bezittingen in het leger eene veilige