Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Sö-
der met alle teekenen van onderscheiding ; mau-
rits prees de dapperheid van Antonio de COQÜEL,
die zich tot het uiterste verdedigd had, en de
Spaansche bevelhebber loemde den heldenmoed
van den jongen vorst, verklarende, dat, zoo de
hertog van Parma zich eveneens gedroeg, hij
wel spoedig de Nederlanden, ja zelfs het Turk-
sche rijk zou kunnen overwinnen.
Ziet daar een karaktertrek der ware helden,
die na het eindigen van het gevecht, zon-
der personele haat elkander als vrienden be-
groeten 1
Na deze overwinning wendde maurits zich
naar het oostelijke gedeelte van Overijssel,en aam.
de stad Ootmarsum in , vervolgens trok hij naar
Drenthe en belegerde Koevefden, hetwelk na
eenen dapperen tegenstand van zes weken voor
zijne wapenen bukken moest, en waarmede de
krijgsbedrijven van dat jaar eindigden.
Jakob. Waar liggen de twee genoemde ste-
den , Vader ?
Vader. Ootmarsum is gelegen in het oostelij-
ke kwartier van Overijssel, Twente geheeten;
het is thans eene kleine stad, maar in den toen-
maligen tijd was zij eene sterke vesting, belang-
rijk voor den handel op Duitschland. Koever^
den is gelegen op de zuidelijke grenzen van
Drenthe aan de Nieuwe Vecht; zijnde eene re-
gelmatige sterke vesting op eenen zandgrond, te
midden van een moeras, waarom men dezelve