Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— a6 —
nen van MAURITS zwichten, en zich onvoorwaar-
delijlc aan hem overgeven. Van Deventer trok
hij door Drenthe naar de provincie Groningen ,
en hoewel hij toen de hoofdstad van dat gewest
niet konde bemagtigen, veroverde hij echter on»
derscheidene forten, benevens het sterke Delf-
zijl, waarop hij met zijne krijgsbenden weder
zuidwaarts trok j bij Arnhem over den liijn
ging, en tot verbazing der vijanden onverwacht
in de Betuwe viel.
Jakob. Indien het niet te veel gevergd zij ,
wenschten wij omtrent de genoemde plaatsen van
Vader het eene en andere te hooren.
Vader. Zie hier, jAkgb! daar ligt Zutphen
in de provincie Gelderland^ het is eene welge-
bouwde en versterkte stad , aan den regter oever
van den IJssel, over welke hier eene schipbrug
ligt; deze plaats heeft onderscheidene merkwaar-
digheden, en telt thans ruim 10,000 inwoners.
Drie uren verder noordwaarts aan denzelfden
oever van den IJssel ligt Deventer, hetwelk
insgelijks eene schipbrug over de rivier heeft.
Deventer is de oude hoofdplaats van de pro-
vincie Overijssel, eene van ouds bekende sterke
vesting, door vele belegeringen, ook door de
laatste in de jaren i8i3 en i8i4 vermaard, het
tegenwoordig getal der inwoners bedraagt ruim
13,600.
Groningen , weet gij , is de hoofdstad der pro-
vincie van dien naam, eene groote, schoone en