Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
-
som gelds, en een jaarlijkscli inkomen voor geheel
hun leven; de kapitein heraugiere werd tot
kommandant der overwonnene vesting benoemd ;
de soldaten ontvingen elk twee maanden soldij en
eene gouden medailje; terwijl 's Lands wijze
Advokaat, jan van oldenbarneveld , wiens raad
in deze onderneming gediend had , met eenen
fraai vergulden kop, op welken de inneming
der stad stond afgebeeld, beschonken werd.
Zoo vereerden onze vaderen wijsheid en hel-
denmoed !
Jakob. Wat deed matjrits na de inneming
van Breda, Vader?
Vader. Hij verzorgde de stad van levensmid-
delen en krijgsvolk, omdat hij wel voorzag, dat
de Spanjaarden pogingen zouden aanwenden, om
deze belangrijke vesting te heroveren. En het-
gene hij vermoedde , gebeurde; de hertog van
Parma zond den veldheer mansfeld met eene
sterke afdeeling van zijn leger, en Breda werd
belegerd.
Marten. Dus kwam de stad op nieuw in
gevaar!
Vader. Maurits wist door zijn krijgsbeleid
eene spoedige afwending te bezorgen: hij bele-
gerde de stad Nijmegen, wierp eene sterke schans
op tegen over de stad, en dit noodzaakte den
vijand, om het beleg voor Breda op te breken.
Voorts breidde MAüRlTS zijne overwinningen uit
door het innemen van vele schansen en het be-
\
)