Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
0P
— 23 —
Ziedaar, Vader! zoo kort tnij mogelijk was,
het geheele voorval verhaald.
Vader. Gij hebt mij wel voldaan, jakoe I ik
heb slechts eene aanmerking, namelijk, dat gij
de namen der uitvoerders van dit heldenstuk niet
genoemd hebt, en deze verdienen toch bij de na-
komelingschap bekend te zijn.
Jakob. Ik weet al de namen niet, Vader!
Vader. Gij dan , marten ?
Marten. Ik evenmin, Vader !
Vader. Let dan wel op , en onihoudt hetgene
ik u zal zeggen, Dc naam van den schranderen
en kloeken schipper, die men voor den uitvin-
der van dit moedig bedrijf te houden hebbe, is
adrianüs janszoon van bergen; jammer, dat ook
de namen zijner twee wakkere en getrouwe
knechten in de geschiedenis niet gemeld worden.
De heldhaftige kapitein, die aan het hoofd zija
ner moedige krijgsmakkers met zoo veel vaardig-
heid het kasteel innam , was karel heraitgiere ,
en de Spaansche veldheer, die zich deze sterke
vesting zoo knaphandig liet ontnemen, was paülo
antonio lanzavechia.
Marten. Deze vaderlandsche helden verdien-
den wel ieder eene goede belooning, Vader !
Vader. De ware held ziet minder op eene
personele belooning dan op den roem , de eer en
het behoud des vaderlands; met dat al onze
helden bleven niet onbeloond. De schipper en
zijne knechten ontvingen eene aanzienlijke