Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 21 —
niet meer zoo naauwkeurig onderzoclilen, als zij
te voren gedaan hadden, en was daarom van
begrip, dat men in een schip, van boven met
turf geladen, wel eenige soldaten in het kasteel
konde brengen, zonder dat de bezetting er iets
van gewaar werd. Dezen zijnen vernuftigen inval
verhaalde hij aan eenen vriend van hem, die dit
gezegde van den schipper aan MAürits overbragt.
De Prins liet deze zaak aanstonds onderzoeken ,
en toen hij oordeelde , dat er kans was, om op
deze wijze het kasteel en de stad te bemagtigen,
liet hij aanstonds alles in stilte tol deze onder-
neming in gereedheid brengen. In het vaartuig van
den schipper werd in hel midden eene zoldering
gemaakt, en een kapitein met twee tamboers en
zeventig soldaten verborgen zich beneden in het
schip, terwijl hetzelve van boven met turf be-
laden werd. Zij gingen in den nacht van den
2jsten Februarij aan boord, en werden door de
soldaten der bezetting, den 3<ïcn Maart, binnen de
sluis van het kasteel getrokken.
Marten. Dat was in waarheid het trooijaan-
sehe paard binnen gehaald !
Jakob. Dat is waar, marten! maar ik heb
nog meer te verhalen. Gedurende de vijf dagen
en nachten, die zij te scheep waren, leden zij
veel koude en ongemak, doch verloren den moed
niet. Toen het schip binnen de gracht van het
kasteel was, begon men aanstonds te lossen, om-
dat zij van wege de koude gebrek aan brand-