Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —
zijnen overwonnen' vijand zoo liefderijk te behan-
delen , en het is een nieuw bewijs, dat hij
onder de ware helden mag gerangschikt worden.
Vader. Wel aangemerkt, marten ! de ware
held is jegens den overwonnen vijand edelmoedig.
Ik zal intusschen met mijn verhaal voortgaan.
In het volgende jaar iSSg ontstonden er nieu.
we onlusten in de vesting Geertruidenberg. De
veldheer mADRITS snelde met een gedeelte zijner
troepen derwaarts, belegerde en beschoot de
stad; doch de aanrukkende benden van den her-
tog van Parma noodzaakten hem, ditmaal van
zijn voornemen af te zien.
Jakob. Zal vader ons niet iels van Geertrui»
denberg zeggen?
Vader. Neem wederom de landkaart, jakob !
en zie, daar aan den Biesbosch ligt deze siad j
zij is eene versterkte plaats met eene goede ha-
ven, telt thans i,55o inwoners. Volgens de te-
genwoordige landsverdeeling behoort zij tot
Noord-Braband.
Marten. Deze onderneming van maurits
liep dus geheel zonder eenig gevolg af, Vader?
Vader. Thans moest hij het beleg opbreken;
doch hij gaf zijn plan niet op. Vier jaren later
bereikte hij zijn oogmerk; dan wij moeten eerst
zien, wat er in dien tusschentijd al voorge-
vallen is.
In het volgende jaar iSgo gaf MAüRiTS den
Spanjaarden eene gevoelige neep , door de on-