Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jakob. Was dai het Medenhïih in Noord-Hol'
land, Vader?
Vader. Ja, jakob! zie hier op de landkaart,
daar ligt de genoemde siad aan den oever der
Zuiderzee; zij was eertijds aan de landzijde ver-
sterkt , en heeft nog eene veilige haven, die
tusschen de drie— en vier honderd schepen kan be-
vatten. In de maand Februarij des genoemden
jaars loog maurits met eenig krijgsvolk, ver-
gezeld van oldenbarneveld en eenigen uit
de Heeren Staten van Holland, naar Me-
denblik. Hij bezette de stad van de landzijde,
en deed eenige oorlogschepen uit zee opdagen,
om de haven te blokkeren. Nu en dan werd er
van wederzijden gekanoneerd, ook van den zee-
kant ; hoewel maurits, zoo veel mogelijk was, de
stad , als behoorende tot onze vaderlandsche ste-
den , verschoonde. De oproerige sonoi, geene
hulp , waar hij op gehoopt had , kunnende erlan-
gen, gaf den euvelmoed op, en maürits trok op
den negen en twintigsten April als overwinnaar
binnen de stad , waarin hij de rust herstelde, en
den moorddadigen sonoi genadiglijk behandelde ,
door hem niet alleen het leven, hetwelk hij
door zijne onmenschelijke wreedheden tienmaal
verbeurd had , te schenken, maar ook door hem
voor de woede des volks, hetwelk hem ver-
scheuren wilde, te beveiligen, en hem nog in de
goedwilligheid der Staten aan te bevelen.
Marten. Hrt was grootmoedig van mAURITS,