Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 17 —
Marten. Hooren wij nu iets van zijne helden«
daden , Vader ?
Vader. Ja, Marten! maurits opende zijne
krijgskundige loopbaan in het jaar i586, zijnde
toen een jongeling van omtrent negentien jaren.
Op het bevel van leicester viel hij met eene
kleine legermagt in Staats-Vlaanderen en over.
meesterde Axel benevens eenige nabijgelegene
forten.
Jakor. Waar ligt deze plaats, Vader ?
Vader. Axel is eene kleine, echter vrij sterke
vesting , met ruim 2200 inivoners; gelegen
op een klein eiland van de Wester—Schelde.
Zoodra de hertog van Parma dit vernomen had ,
deed hij pogingen , om Axel rondom in te slui-
ten; doch maurits kwam hem voor, daar hij de
dijken liet doorsteken, zoodat alles in die om-
streek onder water liep.
Marten. Dat was knap van den jongen held ,
Vader !
Vader. En dit was slechts een begin zijner
dappere daden; gij zult nog vrij wat meer van
hem hooren. In het volgende jaar iSSj deed hij
eenen inval in Noord-Brabandi dreef den vijand
op onderscheidene plaatsen voor zich heen, en
stichtte het sterke fort Crevecoeur. De woelin-
gen van den wreeden sonoi noodzaakten onzen
held, om in den jare i588 naar Medenblik
op te trekken en aldaar de rust te her.
stellen.


i