Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
verdediging. Hij verbelerde de exercitiën, liet
paardrijden, liet vervoeren van ammunitie en
levensmiddelen voor de in liet veld staande le-
gers. Hij verbeterde de toenmalige wijze, om
loopgraven te maken, en om eene vesting te
veroveren; zijn leger was eene ware kweekschool
voor de krijgskunde. Vreemdelingen van hoogen
stand, kwamen uit andere landen toesnellen, om
onder zijne banieren te strijden , en door zijne
leiding tot de krijgsdienst bekwaam gemaakt te
worden. Ja zijn naam als veldheer werd zoo
roemruchtig, dat men in Duilschland bedacht
werd, om hem tot bevelhebber te kiezen over
een leger, hetwelk de Turken moest be-
vechten.
Jakob. Welk eene eer voor ons vaderland,
zulk eenen krijgsheld te bezitten!
Vader. En welk een geluk! want een held
gelijk maurits hadden wij toen noodig: de
Spanjaarden hadden bekwame veldheeren aan
het hoofd hunner beuden, en binnen 's Lands werd
de rust gestoord en de vrijheid bedreigd door
de woelingen van den heerschzuchtigen leices-
ter, opperbevelhebber der legerbenden van
koningin elisabeih van Engeland, en door de
woede van den wreeden sonoi , die zich Stad-
houder van Noord-Holland noemde. Tegen die
allen moest maurits overstaan, en in kunde, dap-
perheid en krijgsbeleid opwegen.