Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— i5 -
even zoo veel forten door zijnen moed en zijn
krijgsbeleid heeft ontweldigd. Het ontbrak hetn
nimmer aan eerlijkheid, goede trouw en liefde
voor het vaderland; van hier zijne edele taal
tot 'sLands vaderen, waarbij hij hun op eene
nederige wijze zijne dienst aanbood, met de
betuiging , dat hij onherroepelijk besloten had ,
om al zijne pogingen ten beste van land en volk
aan te wenden.
Jakob. Ons verlangen. Vader! wordt opge-
wekt , om den uitmuntenden held nader te
kennen.
Vader. In zijne hoedanigheid als Sladhou-
der, Kapitein en AdmiraaUGeneraal, voerde
hij het opperbevel over 's Lands geheele oor-
logsmagt , zoo te water als te lande ; wij zullen
hem voornamelijk in zijne landelijke krijgsbe-
drijven volgen.
Marten. Was maxjrits tot al de genoemde
hooge ambten verheven, Vader?
Vader. Ja, marten ! door zijne kunde,' dap-
perheid en goede trouw , steeg hij van de eeue
hooge waardigheid tot de andere, en geen won-
der ! Op de geringste bijzonderheden lettende , en
op alles naauwkeurig acht gevende , was hij dik-
wijls zijnen vijanden te kloek af, en was hun
reeds voorgekomen, of had hen overrompeld en
geslagen, eer zij cr op bedacht waren. Ia het
veld wist hij zich altijd van de meest geschikte
legerplaatsen te bedienen , den besten staat ter