Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ ,4-
post ten nutte van het vaderland konde aan-
vaarden.
Jakob. Waar ligt Dillenhurg, Vader?
Vader. Zie hier, jakob! in Didtschland
het is een gedeelte van de Nassausche landen ;
hebbende vier steden, iwee aanzienlijke vlekken,
vijftien kerspelen, benevens een en negentig dor-
pen. De hoofdplaats Dillenburg, waar MAürits
geboren is, heeft ruim drie duizend inwoners
en eenige fabrijken.
Marten. Ik merk nu, Vader! dat maurits
geen geboren Nederlander was.
Vader. Hoewel te Dillenburg geboren, kun-
nen en mogen wij onzen held als eenen echten
vaderlander aanmerken, en onder de rij onzer
voornaamste dapperen stellen.
Nog een kind zijnde, kwam hij al in Neder»
land en ontving eene Nederlandsche opvoeding ,
en in zijnen boezem klopte een regt vaderlandsch
hart. Voorts vereenigde hij in zich al de boe»
danigheden, dié den waren krijgsman vormen.
Hij bezat eene uitgebreide kennis in den vesting-
bouw , daar hij een ervaren wiskundige was , en
dat hij ook de veldtaktiek verstond, hebben de
Spanjaarden meer dan eens tot hun nadeel onder-
vonden. Hij was bezield met waren heldenmoed ,
voortvloeijende uil zijn standvastig karakter; ook
dit hebben de vijanden van ons vaderland erva-
ren , daar hij hun, gedurende zijne krijgsbedrij-
ben ^ niet minder dan veertig sterke steden en