Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— i3 —
lialen op te helderen, en ons van de waarheid
derzeWe te overtuigen.
Marten. ZeiI Vader ons nu de geschiedenis
van Prins maürits verhalen ?
Vader. Met onderscheid, marten ! Ik zal
de voornaamste bedrijven van dezen grooten man
verhalen, in zijne betrekking als vaderlandsche held.
Zijne veelvuldige werkzaamheden als stadhouder
en lid van onderscheidene besturen gaan wij
voorbij 5 dewijl de overweging van de laatstge-
noemde bijzonderheden tot ons plan niet be-
hoort , en mijn verhaal dan ook te breedvoerig
zoude worden.
Onze held was de tweede zoon van den waar-
lijk grooten willem I.; de naam zijner moeder
was anna, eenige dochter van den met roem be-
kenden keurvorst van Saksen, maurits gehee.
ten, naar wien onze held genoemd werd. Op
den iS«!"^" November des jaars iSGj zag hij het
eerste levenslicht te Dillenburg in het graafschap
Nassau. Ia zijne eerste jtugd genoot hij reeds
het ondtrrigt van zijnen wijzen , dapperen en
krijgskundigen vader , die de gevoelens van moed,
liefde tot Neêriands volk en lust tot de krijgs-
dienst al vroegtijdig bij dezen zoon opwekte;
waarna hij op Leidens Hoogeschool in talen
en weienschappen onderwezen werd j in welke
hij zicli zoo vlijtig oefende, dal hij bij den
onverwachtcn dood zijns vaders, schoon toen
slechts zeventien jaien oud, eenen gewigtigen