Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vader. Volgaarne voldoe ik aan uw verzoek,
marten! Om van den held der helden, willem
1.5 den vader des vaderlands, den grondlegger on*
zer vrijheid, thans niet te spreken , noem ik nu
alleen zijne twee dappere zonen maurits en
fredrik hendrik, bcnevens de helden a. yan
rossum, m. schenk, m. b. van koehoorn, f. n.
fagel en de Nederlandsche heldin kenau simons
hasselaar, hij welke ik nog noem de dappere
trijn van limpen en de moedige catherina
stevins.
Jakob, Wil Vader ons deze genoemde helden
en heldinnen wel een weinig meer leeren kennen ?
Vader. Ook aan dit uw verzoek zal ik vol-
doen , wanneer wij van de reis te huis zijn ge-
komen.
Marten. Geeft Vader ons dan ook eene korte
levensbeschrijving van elk der genoemde helden
en heldinnen ?
Vader. Deze heb ik niet voorhanden; wij zul-
len de voornaamste bijzonderheden uit het leven
der vermelde mannen en vrouwen, al spre-
kende, kort en zakelijk overwegen, en gij kunt
intusschen de noodige ophelderingen vragen.
liet zomerreisje liep voorspoedig en naar ge-
noegen af; vader en zonen kwamen behouden en
in goeden welstand te huis. Na verloop van
eenige dagen heiinnerden de kinderen hunnen
vader aan de gedane belofte, en de brave man
voldeed aan dezelve door de volgende verhalen.