Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
was een beminnaar van den vrede j maar toen
de hoogmoedige AMA.ZIA. op eene baldadige wijze
denzelven verbrak, irok koning JOAS het
zwaard , nam zijnen vijand gevangen, en plun-
derde zelfs den tempel , binnen de hoofdstad
Jeruzalem.
Ziet daar, kinderen! een viertal voorbeelden
uit de gewijde geschiedenis, die de gjöor»
loofJheid van hel voeren eens wettigen oorlogs
eantoonen.
Jakob. Ons vaderland is ook dikwijls in oor-
log geweest , niet waar , Vader ?
Vader. O ja, jakob ! de nijd en afgunst on-
zer naburen, benevens de geweldenarijen van
vreemden hebben ons bij herhaling vele Ziva-
re, langdurige en kostbare oorlogen veroorzaakt ;
denkt slechts aan den geduchten kampstrijd met
bet toenmaals zoo mygtige Spanje, die reeds
in het jaar i568 begonnen was, en eerst in
1648 eindigde. Voorwaar een moeijelijk tijdperk
van tachtig jaren ! maar tevens ook een tijd-
perk, in hetwelk de dapperheid en heldenmoed
der Noord-Nederlanders te water en te lande,
zoo luistervol schitterde, dat gelieel Europa , ja
de verre afgelegene volken in Oost en West,
dezelve bewonderden en eerbiedigden.
Marten. Vader heeft ons reeds met ecnige
der voornaamste zeehelden van dien tijd bekend
gemaakt; maar mogen wij ook de namen van
ecnige der voornaamste landhcldcn vernemen?