Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
naburen , dan heeft immers het aangevallene volk
regt , om den vaderlandschen grond te verdedi-
gen en deszelfs maatschappelijk bestaan door
het voeren van eenen oorlog te handhaven.
Marten. De geschiedenis zal wel voorbeelden
van zulke gevoerde oorlogen kunnen aanwijzen,
niet waar , Vader ?
Vader. Niet alleen de wereldgeschiedenis,
maar ook de gewijde oorkonden zijn hier rijk in
voorbeelden: de vredelievende herdersvorst abra-
ham handhaafde met het oorlogszwaard het
regt van eigendom van zijnen neef lot tegen
de rooversbenden van kedorlaomarj — devreed-
zame herder jakob ontweldigde door zwaard en
boog den roofzuchtige Ammonilen een aanzien-
lijk stuk lands , hetwelk zij hem tegen alle regt ea
billijkheid ontnomen hadden j — de dappere held
jeftha verdedigde zijnen vaderlandschen grond,
tegen de onregtmatige eischen van den trotschen
koning der Ammoniten : tot driemalen liet
hij hem den vrede aanbieden, en betoogde in
een krachtig geschrift de ongegrondheid der
vorderingen des Ammonitischen konings, doch
toen dit alles te vergeefs was, riep jeftha
uit: « De Heer, die Regter is, regtte heden
tusschen de kinderen Israels en de kinderen
Amnions !" Hierna plaatste hij zich aan het
hoofd zijiier gewjpimde krijgsbenden, en sloeg
de Ammoniten inct eeuen geweldigen slag. '
JoAS , de dappere kleinzoon van koning jehü.