Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ao6 —
Vader. Ik heb u medegedeeld hetgeen ik in
de geschiedenii van haar vermeld vond. Laat mij
u nog met een kort vyoord op haar echt vader-
landsch Icaralcter opmerkzaam maken, en daar>
mede besluiten.
Hetzelve kenmerkt zich door zedelijkheid,
blijkbaar in haar onbesproken gedrag, in
de hoogachting en den invloed bij hare stad-
genooten; — door vaderlandsliefde; im-
mers zij wekte hare stedelingen op ter
verdediging van het erf der vaderen en ter
behoudenis der onwaardeerbare vrijheid van
geweten en bezittingen; — door heldenmoed',
zij roept niet slechts hare vronwelijkë stadge-
nooten te wapen, maar stelt zich zelve ook
aan de spits, en staat vooraan op de gevaar-
lijkste posten j — door mannelijke volharding;
onder al de aanhoudende moeijelijkheden
stond zij pal aan de zijde van ripperda ,
tot den oogenblik van de overgave der stad , —
en eindelijk door regttijdige voorzigtigheid',
daarom ontweek zij het gevaar, toen haar
bijstand niet meer baten konde, in de stille
hope, van nog eenmaal den vaderlande verlost
en bevrijd te zien. — Roemt nu de oude
Hebreër op zijne moedige debora, haar noe-
mende eene moeder in Israël \ boogt nog de
Gauler op zijne heldhaftige jean d'arc , wier-
rookende de Maagd van Orleans; — de
Nederlander verheft zich met hetzelfde regt