Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 204 ~
Jakob. Zcjo iets zullen gewis de Spanjaarden
niet verwacht hebben. Vader?
Vader. In geenen deeli, jakob! van daar,
dat de Spaansche veldheer Don fredrik met
grootmoedigheid , maar levens met verbazing
uitriep: « Hoe, zijn de vrouwen hier mannen
« gewoid^n^ of zullen uij ons door vrouwen
m laten kloppen? ^^ En in deze moedige verde-
diging der stad heeft zij met hare vrouwenschaar
liet lot het uiterste volgehouden.
Marten. Maar , Vader ! hoe ging het ver-
volgens?
Vader. Toen eindelijk voor honger, gebrek
en overmagt de moed der burgeren bezweek ,
viel de stad, op den Julij iSjS, bij verdrag
in 'svijands handen, en ondervond hef treurig
lol, dat kenau reeds voorspeld had.
Jakob. Wee nu , kenau Hasselaar!
Vader. De voorzigtige en bedachtzame vrouw
ontweek de eerste woede der Spanjaarden ^ en
kwam naderhand weder langzaam ten voor-
schijn (*).
(*) De gcscliiedeuis vermeldt ons uog een merkiraardig
voorbeeld van heldenmoed in het geslacht der hAsselarem,
Itetv^elk waardig is, gekend cn opgemerkt te worden. —
De vaandrig fieter diresz. hassblaar , zich in het beleg
Vün Haarlem door zijne dajiperheid zter onderscheiden eu
den Spanjaarden veel afbreuk gedaan hebbende, zochten
deze zich , na de overgave der stad , tfgen het aangegaan