Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3 —
•L moed omvalt. Op dan, te wapen! op dan, ten
« strijde , al wat strijden kan 1" (*)
Jakob, Deze aanspraak eener zoo dappere
vrouw zal zekerlijk den moed der strijdenden
verhoogd hebben , ook Vader ?
Vader. Gelijk eene elektrieke vonk het ge-
heele ligchaam schokt en het bloed met snel-
len loop door de aderen voert, zoo schokte ins.
gelijks de grootmoedige taal van kenau hare
stadgenooten. Binnen weinig dagen stond de
zes en veertig jarige weduwe aan het hoofd
van irie honderd gewapende en welgeoefende
vrouwen, om aan de zijde van ripperda te
strijden.
Marten. Dat mag met regt een heldenbedrijf
genaamd worden !
Vader. Luister maar verder, marten! ke-
nau en hare vrouwelijke keurbende wedijver-
den in moed en volharding en in het trotseren
der grootste gevaren met de strijdende mannen.
Op de muren, schansen , wallen en bolwerken
waren zij tegenwoordig, en wederstonden bij her-
haling de hevige aanvallen der stormloo-
pende vijanden, die zelfs dikwijls met
groot verlies, door kenau en bare held-
haftige vrouwenschaar , werden teruggedreven.
C) Deze taal wordt Haarlems heldin, iii een oud hand-
schrift, bij wijze van uitbreiding, in dcu moud gelegd.