Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
liet regt van zelfverdediging , welke nergens ver-
boden veordt.
Jakob. Dit laatste gezegde van Vader is mij
niet lieel duidelijk.
Vader. Ik zal u de zaak wat ophelderen , ja-
kob ! Elk mensch heeft hier op aarde zijn bij-
zonder eigendom, namelijk, zijn leven, zijne
goederen en somtijds landelijke bezittingen,
hetwelk alles onder de benaming van roeren-
de en onroerende goederen wordt aangeduid.
Wanneer nu zijn leven en zijne bezittingen
door eene bende bandieten bedreigd en aange-
vallen wordt, dan heeft hij het regt, om zich
zeiven en alles, wat het zijne is, tegen deze struik-
roovers te verdedigen, hen op de vlugt te drij-
ven en des noods dood te slaan. Zie daar, de
geoorloofdheid tot het voeren van eenen perso-
neelen oorlog, of eenen oorlog in het klein.
Klimmen wij nu van het mindere op tot het
meerdere, en passen dit gestelde geval toe op
eene geheele maatschappij, dan wordt, dunkt
mij , de zaak duidelijk. Elk eenigzins beschaafd
volk bewoont deszelfs grondgebied , hetwelk dus
als een algemeen eigendom der natie moet be-
schouwd worden. Staat er nu een dwingeland
op, die uit zucht tot veroveringen , of om an-
dere zoogenaamde staalkundige redenen, met
zijne gewapende benden een naburig volk be-
dreigt en aanvalt, om daardoor inbreuk te ma-
ktn op de regten, goederen en bczittingnii zijner