Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 203 —
Vader. Gelijk een Feniks uit zijne asch, ver-
rees kenau simons hasselaar uit liarcn vyedu-
wenstand, en trad met de majesteit van eenen
ten hemel stijgenden Arend op Ket oorlogs-
tooneel. Behoudens hare vrouwelijke kleeding,
was zij geharnast en geAvapend. Te midden van
eenen heftigen aanval der vijanden, begeeft zij
zich naar de strijdplaats en spreekt de strij-
dende mannen, benevens de werkzame vrouwen
in dezer voege aan : « Houdt moed, dappere
« strijders ! de vijand is aan de Kruispoort reeds
« aan het wijken, en de St. Janspoort wordt
■ met heldenmoed door den dapperen bordet
« verdedigd. Laat ons ook daar henen snellen
« met de wapenen in de handen , en den vijand
« onze krachten doen gevoelen. En gij, bttrgc-
« ressen van Haarlem! volgt mijn voorbeeld en
« wapent u , het is grooter met eer te sterven,
« dan in vernedering cn schande te loven. Her-
« denkt de daden onzer vaderen, toen zij de
« ijzeren ketenen voor Damiate verbraken, de
« vijandelijke schepen in triomf wegvoerden,
•t en de halve maan voor den glans van Haar-
« lems moed deden tanen. Herdenkt de gru-
« wekn, nog onlangs door de meinëedige Span*
« jaarden binnen Naarden gepleegd ; hoe zij,
« tegen eed en beloften, mannen en vrouwen ,
«c grijsaards en zuigelingen, lioomsch en On*
« roomsch, wreedaardig hebben omgebragt, en
« ook dit droevig lot wacht ons, indien ons de