Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 201
pelijk den stormenden vijand af te slaan. Onder
annvoering van den dapperen burger Hopman ,
WÏJBOÜT VAN RIPPERDA, Streden zij met den
moed van Neêrlands fieren Leeuw. Terwijl de
gewapende mannen de aanvallende Spanjaards
van de wallen bestreden , waren de vrouwen,
kinderen en grijsaards werkzaam , om door mid-
del van aarde 3 steenen , takkebossen , hout cn
andere dingen de gemaakte brassen te sloppen ,
en zelfs op de puinboopen der nedergescliotene
paorten nieuwe bolwerken op te rigten. Voorts
groeven de belegerden aan de binnenzijden der
poorten eenige mijnen, en lieten dezelve bij
het bestormen der stad springen , waardoor de
Spanjaarden veel nadeel werd toegebragt. Eu
om de verdediging tot liet uiterste vol te hou-
den ^ wierpen zij achter de binnenwallen nog
renen nieuwen wal op ^ en groeven eene gracht,
die beide de stad halve maanswijze binnen-
waarts omringden, opdat ^ wanneer de builcnste
wallen door den vijand mogten overweldigd wor-
den, zij dan achter den binnenwal nog eene
nieuwe verdediging vonden. Dus, mijne zonen!
waren de zaken gesteld binnen het belegerde
Haarlem y toen onze moedige heldin KENAU
SIMONS HASSELAAR Optrad, om eene daad te
verrigten, die de eeuwen verduurt, en het
dankbare nageslacht bewondert cn eerbiedigt.
Marten. Nu zullen wij hooren , wat zij ver»
rigtte, ik ben zeer verlangende, Vader!