Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 200 —
rlie van de liiite der vervolging, door de woe-
dende Spanjaarden tegrn ons vaderland en tegen
onze voorouderen aangerigt.
Onder andere Nederlandsche steden, als
Zuiphen, Haarden, Alkmaar en Leiden,
moest ook het grijze Haarlem hunne vijande-
lijke aanvallen en onmenschelijke wreedheden on-
dervinden. Op den iiden December 1672 ver-
scheen de Spaansche veldheer Don fredrik
met de keur zijner legerbenden voor de stad,
cn sloot dezelve aan alle zijden in tot den
i3<len Julij des volgenden jaars toen deze
grijze vesting voor de overmagt der wreede
dwingelanden moest bukken. Gedurende dit
bijna zevenmaandig beleg , werd er van weder-
zijden heftig gestreden , en duizenden kogels
gewisseld. Da Spanjaarden rigiteden een sterk
bolwerk , benevens eene hooge kat op, ondermijn-
den de fondamenten van de poorten en bolwerken
der stad, beukten hare muren, beschoten en
bestormden met ern donderend geweld de toen-
malige Kruis- cn St. Janspoort, en deze
stormende aanvallen werden dagelijks rnet ver-
dubbelde woede herhaald.
Jakob. Hce henaauwd moeten het toen de
inwoners van het,belegerde Haarlem gehad heb-
ben , Vader ?
Vader. En hoe benaauwd ook, de moedige
inwoners der benarde stad vereenigden dapper-
heid met krijgsbeleid, ten einde gemeenschap-