Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 199 —
stand der inwoners van Haarlem. Naar din
smaak en denktrant van dien tijd, genoot zij
waarschijnlijk eene goede opvoeding; sterk van
ligchaam , welgespierd en van een manhaftig
voorkomen, had zij tevens ecu zedelijk gevoel,
dat zoowel haar hart vereerde als haar karakter
veredelde. Vervolgens gehuwd zijnde met eenen
ambachtsman, nANNING horst geheeton, werd
zij na verloop van eenige jaren weduwe, en
leefde in dien staat tot haar zes en veerligsle
jaar als eene stille in den lande, toen de treu,
rige gesteldheid des vaderlands bij haar den
moed opwekte, om een voorbeeld van echte
vaderlandsliefde te stellen voor de volgende ge-
slachten.
Jakob. Zal Vader nu haar kloekmoedig be-
drijf verhalen i
Vader, Laat mij nog' vooraf uwe aandacht
eenige oogenblikken bepalen bij den hoogst
bedenkelijken toestand van ons vaderland in de
dagen onzer heldin; want dit plaatst u op het
ware standpunt, om de grootheid van haar be-
drijf in het regte licht te beschouwen en naar
waarde te schatten.
Marten. Zeer wel. Vader! wij zullen met
opmerkzaamheid luisteren.
Vader, De jaartallen 1572 en iSyS staan in
de geschiedboeken onzes vaderlands met bloedige
letteren geschreven. En geen wonder! het wa-
ren de jaren, die mex regt geleld wordsn onder