Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- igS ~
H Moek alles voor haar buigen ,
Het kraakt, het berat en stort,
£U Vreêhurg ploft in duigen ,
Hoe Spanje ook woedt en mort.
Sints is het puik der sleden,
Der stichtsen oogchjn,
Kastieljes klaauw ontgleden.
Eer zij beldin katkunÏ
a. v. z.
Jakob. Dit is een aardig dichtstukje; wij zien
hier katrijn in hare moedige onderneming , en
het verblijdt mij , dat zij zoo gelukkig haar oog-
merk heeft bereikt.
Vader. Ku volgt Haarlemss heldin, kenau
simons hasselaar. Zij bedreef vier jaren voor
trijn van limpen hare beldinnendaden , en heeft
welligt aan de^e kloeke vrouw het moedige voor-
beeld gegeven, om den algemeenen vijand alle
mogelijke afbreuk te doen. Ja, het is mij niet
onwaarschijnlijk, dat deze vaderlandsche heldin-
nen in eene onderlinge verstandhoudipg met el-
kander stonden ; zij waren bezield door denzelf-
den geest, vervuld met denzelfden moed en
hadden dezelfde bedoeling.
Marten. Zullen wij nu iets van kenau en
bare dapperheid hooren , Vader ?
Vader. Ja, marten! deze heldin zag, omtrent
het jaar iSa^, binnen Haarlems muren het
eerste licht ; zij was de dochter van eenen
simons hasselaar, ecncn burger uil den midden-